Değerli ziyaretçimiz,

TurgutreisRehberi.com gönüllü bir çalışmanın ürünüdür. Üyenin girdiği bilgilerin doğru bilgiler ve diğer üyelerin

İtiraz etmeyeceği şekilde metin ve görsellerin yüklenmesi gerekmektedir.  

Üye olmadan önce lütfen Üyelik Sözleşmesi'ni dikkatle okuyun. Üye olduğunuz anda bu maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.

TurgutreisRehberi.com Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan TurgutreisRehberi.com yönetimi ile Siteye üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site:www.TurgutreisRehberi.com adreslerinde yayın yapan internet sitesi

İnternetsitesi biz: TurgutreisRehberi.com yönetimi

Üye:www.TurgutreisRehberi.com adreslerinde yer alan üyelik formu doldurmuş, ve Gönder butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış her kullanıcı, kullanım şartları ve üyelik koşullarını kabul etmiş sayılır.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TurgutreisRehberi.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkinTurgutreisRehberi.comtarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.Üyebahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

         Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, siteninilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 

          Siteye üye olabilmek için işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmalıdır.

         Üye, TurgutreisRehberi.com'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple TurgutreisRehberi.com'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

          Üyelerin, site aracılığıylaTurgutreisRehberi.comtarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan TurgutreisRehberi.com'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

          Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.TurgutreisRehberi.com, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

      

         Üyetarafından oluşturulan üye profili,TurgutreisRehberi.comtarafından onaylandıktan sonra sitede görüntülenir. Kurumsal Üyelik dışındaki profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.)  bulunamaz;TurgutreisRehberi.comkişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilindebulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.

          Üyeler, TurgutreisRehberi.com'un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayıTurgutreisRehberi.comdoğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

      

           Her üye,TurgutreisRehberi.comve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki sitede dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarlaTurgutreisRehberi.comile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayıTurgutreisRehberi.comdoğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

     

          Üye, sitenin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitenin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.

 .        Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

           Kurumsal Üye'ye ait firma tanıtım sayfasına yapılan üye yorumları, yorumu yazan "üye" ye aittir.Yapılan olumlu, olumsuz yorumlardan doğabilecek anlaşmazlıklardanTurgutreisRehberi.comsorumlu tutulamaz.

       Kurumsal Üye' ye ait firma tanıtım sayfası yönetimini kendisi gerçekleştirecektir.Firma profiline eklenen resim, içerik yazıları "Kurumsal Üye" 'ye aittir.


4.2. TurgutreisRehberi.com'un Hak ve Yükümlülükleri 

      TurgutreisRehberi.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.TurgutreisRehberi.combu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler,TurgutreisRehberi.com'untalep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.TurgutreisRehberi.comtarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat TurgutreisRehberi.com tarafından yapabilir. TurgutreisRehberi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

      Siteüzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TurgutreisRehberi.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

         TurgutreisRehberi.com, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

         Üyenin,üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, " Yeni üyeler" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada ve sitenin diğer alanlarında görüntülenebilir. "Yeni üyeler" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Yeni üyeler" bölümünde gösterilmez ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

      TurgutreisRehberi.com, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı veTurgutreisRehberi.comtarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;TurgutreisRehberi.combu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

        Teknik sorunlardan "Sitenin" yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Siteye"e ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "TurgutreisRehberi.com" sorumlu tutulamaz.

        "Site"de yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal "TurgutreisRehberi.com"in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. "Site"de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5. Diğer Hükümler

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

          Sitenin(tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (TurgutreisRehberi.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) TurgutreisRehberi.com'e aittir ve/veyaTurgutreisRehberi.comtarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitedeyer alan bilgileri ve TurgutreisRehberi.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının TurgutreisRehberi.com'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TurgutreisRehberi.com'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler TurgutreisRehberi.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

         TurgutreisRehberi.com'un; sitesinde sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve TurgutreisRehberi.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları,TurgutreisRehberi.comticari markaları,siteninticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2. Sözleşme Değişiklikleri

TurgutreisRehberi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme,üyelerintek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,TurgutreisRehberi.comişbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar,TurgutreisRehberi.comiçin,  gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar içinTurgutreisRehberi.com'denherhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TurgutreisRehberi.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bodrum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

TurgutreisRehberi.com, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle TurgutreisRehberi.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.